fbpx
 

Vacushape INFRA

Vacushape INFRA je vákuový prístroj s podtlakovou kabínou a infračerveným žiarením. Tréning v ňom trvá 30 minút, pričom problémové partie sú počas cvičenia uzavreté v podtlakovej kabíne, kde vplyvom podtlaku dochádza k rapídnemu spaľovaniu tukov a vplyvom INFRA žiarenia sa celý proces chudnutia stáva ešte viac efektívnejším.VacuShape Bratislava

 1. Efektívne spaľovanie depozitného tuku v podbruší, stehnách a na zadku.
 2. Skrátenie doby spaľovania tukov o polovicu.
 3. Klinicky testovaný na obezitologickej klinike v Hradci Králové v Čechách.
 4. Výsledky vidieť už po niekoľkých aplikáciách.
 5. Nenáročné cvičenie pre ženy s cieľom schudnúť v problémových partiách tela.
 6. Vhodný aj ako regenerácia pre športovcov a športovkyne.
 7. Priemerné výsledky:

Infračervené žiarenie a jeho pôsobenie na ľudský organizmus z pohľadu lekára

Z fyzikálneho hľadiska je infračervené žiarenie elektromagnetické vlnenie, ktoré sa na stupnici elektromagnetického vlnenia nachádza medzi červenou oblasťou viditeľného spektra na jednej strane a mikrovlnami na strane druhej. Veľké možnosti nachádzame najmä pri rehabilitácii a regenerácii organizmu. Pri využití IR žiarenia v oblastiach týkajúcich sa zdravia nachádzame celú radu možností a indikácii plynúcich z jeho pôsobenia na fungovanie ľudského tela a zo spôsobu ovplyvňovania prípadných patologických procesov.

Celkovo môžeme povedať, že aplikácia suchého tepla u väčšiny ľudí zlepšuje celkový subjektívny pocit a psychické ladenie jedinca a objektívne pôsobí na kĺby, svaly a všeobecne na mäkké tkanivo.

Infračervené žiarenie ako nosič tepelnej energie nepreniká priamo (s výnimkou časti takzvaného blízkeho pásma IR) do hlbších vrstiev tkaniva. Jeho prenikavosť je zhruba od niekoľko milimetrov po jednotky centimetrov – maximálne 2 až 3. Svojim pôsobením však zvyšuje prekrvenie kože a tým, že vyvoláva vzostup prietoku krvi v oblasti vystavenej jeho vplyvu, sa v danom mieste jednak zlepší prívod živín a krvných elementov a odvod metabolických splodín a jednak dochádza k zvýšeniu teploty hlbšie uložených tkanív.

Jedná sa hlavne o svaly. Ich zahrievanie je vyvolané predovšetkým reflexným efektom na cirkulácii, kedy sa šíri zvýšené prekrvenie aj do vzdialenejších lokalít, ale tiež kondukciou, teda vedením tepla priamo v tkanive.

Zvýšenie prekrvenia pôsobením IR vedie tiež k zrýchleniu metabolizmu v exponovanej oblasti a môže tiež podporiť odbúravanie tukovej tkaniny.

Ľudská pokožka je v dôsledku dlhodobých procesov vývoja ošetrená celou radou obranných a regulačných mechanizmov. Pre registráciu tepelných vnemov je vybavená dvoma typmi receptorov – chladových receptorov je spravidla omnoho viac (4-10 krát) než receptorov tepelných a sú rovnako na povrchu tela rovnomerne rozložené. Tepelné čidlá reagujú na absolútnu teplotu kože a nie na teplotný gradient. Tepelné receptory majú schopnosť adaptácie v rozmedzí vnímanej teploty medzi 20-40 °C. To znamená, že vnímaný počiatok pri dlhodobom pôsobení postupne slabne, až dosiahne pocitovej neutrality. Pri teplote pod 20 °C a nad 40 °C adaptácia nie je.

Tieto tepelné hodnoty sú stále vnímané ako chlad, respektíve teplo. Pokiaľ teplota pokožky stúpne na cca 43 až 45 °C je u väčšiny ľudí dosiahnutý tzv. prah bolesti. Ďalšie stúpnutie teploty už vedie k vzniku nepríjemného začervenania a poškodenia tkaniny, tepelné vnemy sú nad touto hranicou vnímané ako bolestivé. Tento jav je veľmi dôležitým regulačným mechanizmom chrániaci integritu organizmu. Preto pri poruche tepelného cítenia je terapeutická aj regeneračná aplikácia IR žiarenia úplne nevhodná, a je teda kontraindikovaná.

Hlavným javom pôsobiacim na tkaniny pri aplikácii infračerveného žiarenia je reflexne vyvolaná hyperémia alebo aj zvýšené prekrvenia. Jej účinky je možné rozdeliť do niekoľkých skupín:
• účinok trofický – zlepšenie prívodu živín a z toho plynúce zlepšenie funkcie tkaniny,
• účinok resorpčný – zlepšenie odstránenia splodín metabolizmu,
• účinok protizápalový a protibakteriálny – je daný zvýšeným prívodom obranných a imunobiologických pôsobení a elementov na zrýchlenie toku krvi a lymfy,
• účinok spasmolytický – prejavuje sa uvoľnením priečne pruhovaného aj hladkého svalstva,
• účinok analgetický – je čiastočne daný znížením kyslosti tkaniny pri zlepšení prekrvenia a lepším odplavením splodín a takzvaného P faktoru, ktorý vyvoláva bolestivosť v horšie prekrvených svalových tkanivách.

Kontraindikácie:

PRIMÁRNE KONTRAINDIKÁCIE

Povrchový alebo hlboký zápal žíl na dolných končatinách kedykoľvek v anamnéze
Nádorové ochorenie kedykoľvek v anamnéze
Trombóza kedykoľvek v anamnéze
Srdcový infarkt a mozgová cieva príhoda (mozgový infarkt) kedykoľvek v anamnéze
Lymfedém dolných končatín
Akákoľvek nedostatočnosť pečeňová, obličková a srdcová
Akékoľvek zápalové ochorenie
Cukrovka
Hemoroidy

SEKUNDÁRNE KONTRAINDIKÁCIE
Vysoký krvný tlak – dekompenzovaný (ak je kompenzovaný liekmi – je možné)
Chronická žilová insuficiencia (nedostatočnosť)

 1. stupeň – Venektázia (roztiahnutá žila, metličky) – ODPORÚČA SA
  2. stupeň – Varixy – NEODPORÚČA SA, záleží na rozsahu – nutná konzultácia s lekárom
  3. stupeň – Hyperpigmentácia, exematická dermatitída, ZAKÁZANÉ
  4. stupeň – Predkolenné vredy – ZAKÁZANÉ

Tehotenstvo – závažný dôvod brániaci klientkam využívať výhody cvičenia vo VacuShape. Počas cvičenia dochádza k silnému prekrveniu panvového dna, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť až k potratu!

Kontraindikácie použitia infražiariča
– porucha vnímania tepla (tepelného cítenia) akéhokoľvek pôvodu
– znížená schopnosť vnímania a reakcie na podnety, alebo obmedzené motorické funkcie.
– chronická žilná insuficiencia (nedostatočnosť), najmä ak je prítomný opuch, zatuhnutie, pigmentácia alebo dokonca vredy, predovšetkým na dolných končatinách,
– zhoršený odtok lymfy pri postihnutí lymfatickej drenáže,
– akútne horúčkovité a zápalové ochorenie (vrátane akútnych viróz či zápalov horných ciest dýchacích),
– thyreotoxikóza či iné poruchy spojené s patologicky zvýšenou látkovou premenou v organizme alebo vrodené či získané poruchy termoregulácie,
– tehotenstvo – vzhľadom k možnosti patologických stavov v gravidite je použitie IR žiarenia týmto spôsobom možné len po dôkladnej konzultácii s ošetrujúcim lekárom,
– obehové problémy a závažnejšie srdcové ochorenia,
– prítomnosť kardiostimulátora alebo inzulínovej pumpy,
– významnejšia porucha krvnej zrážanlivosti,
– akútne kolikovité bolesti – napr. žlčníkoví či renálna kolika,
– aktívne TBC,
– zhubné nádory (u pacientov v remisii, teda pri ústupe ochorenia, je nutné prípadné používanie konzultovať s ošetrujúcim odborným lekárom – onkológom),
– hypertenzia ťažšieho stupňa, spravidla sprevádzaná orgánovými komplikáciami,
– ľadvinová nedostatočnosť,
– gynekologické akútne problémy.

Tipy a odporúčania

Nárazová terapia minimálne 20 aplikácií 3× týždenne počas 6 týždňov pre maximálne „naštartovanie“ látkovej premeny. Výsledky sú viditeľné už po 10 aplikáciách (dochádza k vyhladeniu kože, pokiaľ hneď nedôjde k hmotnostným či centimetrovým úbytkom).
Cvičenie trvá iba 30 minút, ale je to dostačujúce. V bežnej atmosfére dochádza pri cvičení k spaľovaniu tukov vo svaloch po 20 – 30 minútach. Vo VacuShape® sa tento čas skráti až o tretinu.
Vďaka efektívnemu INFRA žiareniu pre maximálny výsledok nie je potrebné zahriať si svaly pred cvičením ako je to v prípade klasického Vacushape. Pôsobením INFRA žiarenia začína účinok spaľovania prakticky od prvej minúty
Počas aplikácie striktne dbajte na dodržiavanie optimálnej tepovej frekvencie (OTF), pretože pri tejto tepovej frekvencii sú energetické potreby organizmu kryté z 80 % tukmi a len z 20 % cukrami, čo je dôležité pre maximálne výsledky. Vzorec pre výpočet OTF = 0,65 × (220 – vek klientky).
Pre maximálne výsledky môžeme z vlastných skúseností odporučiť využívanie programov so striedavým podtlakom P2 a P3. Program s najsilnejším podtlakom P1 používame zriedka. Pri častej aplikácii môže dôjsť k zviditeľneniu žiliek na koži. Programy s konštantným podtlakom nemajú zase takú účinnosť ako podtlak striedavý.
Pred aplikáciou jedzte uhľovodíky (ryža, zemiaky, cestoviny alebo müsli). Po aplikácii bielkoviny (ryby, mäso, hydina alebo tofu, napr. so zeleninou).
Dodržiavajte pravidelný pitný režim. Vzorec (Hmotnosť : 8) × 0,3 = ? litrov tekutín.
Nie je potrebné začínať s diétou. Ak bude klientka dodržiavať vyššie spomínané odporúčania, bude mať jej telo dostatočné rezervy energie, a tak sa spaľovanie tukov dostane do vyšších obrátok.
Neodporúčame chodiť po aplikácii do solária, sauny a neprevádzkovať také druhy športov, ktoré extrémne zaťažujú svaly nôh.
Do prístroja sa oblečte do teplákov alebo šortiek a bavlneného trička. Na nohy ľahké športové topánky s hladkou podrážkou a so sebou si vezmete uterák.
Pre maximálny účinok naneste pred aplikáciou krém na celulitídu. A pre zvýšenie účinku môžete použiť Karnitín – spaľovač tuku.
Dodržujte pokyny odborne vyškolenej obsluhy.